NJPW 05/05/2001 May 5th 2001 (2 Discs)

 
$5.99
New Page 1
Video Quality:EX
Run Time: 2:00
  1. Shinya Makabe/Katsuyori Shibata vs. Wataru Inoue/Hiroshi Tanahashi

  2. Shiro Koshinaka/Osamu Nishimura/Yutaka Yoshie vs. Hiro Saito/Tatsutoshi Gotoh/Michiyoshi Ohara

  3. Minoru Tanaka vs. Kendo Kashin

  4. Jushin Liger/El Samurai vs. Dr. Wagner Jr./Silver King - IWGP Jr. Tag Titles

  5. Don Frye vs. Scott Norton

  6. Tadao Yasuda vs. Takashi Iizuki

  7. Review of previous matches

  8. Yuji Nagata vs. Rainy Martinez

  9. Keiji Mutoh/Hiroshi Hase/Taiyo Kea vs. Masa Chono/Satoshi Kojima/Hiroyoshi Tenzan

  10. Riki Choshu/Manabu Nakanishi vs. Naoya Ogawa/Kazunari Murakami


Please log in to write a review