NJPW 04/08/2001 April 8th 2001

 
$2.99
New Page 1
Video Quality:EX
Run Time: 2:00
  1. Katsuyoshi Shibata vs. Wataru Inoue

  2. Kendo Kashin/Shinya Makabe vs. El Samurai/Negro Casas

  3. Hiro Saito/Michiyoshi Ohara vs. Shiro Koshinaka/Yutaka Yoshie

  4. Takashi Iizuka/Brian Johnston vs. Osamu Kido/Osamu Nishimura

  5. Minoru Tanaka vs. Jushin Liger

  6. Yuji Nagata/Manabu Nakanishi vs. Scott Hall/Tatsutoshi Gotoh

  7. Satoshi Kojima/Hiroyoshi Tenzan vs. Keiji Mutoh/Don Frye - NON-TITLE

  8. Kensuke Sasaki vs. Scott Norton - IWGP Title


Please log in to write a review