BJPW 06/09/2009 June 9th 2009

 
$2.99
New Page 1
Video Quality:EX
Run Time: 2:00
 

1. Shuji Ishikawa/Ryuichi Kawakami -vs- Daisuke Harada/Atsushi Ohashi.

2. Daikokubo Benkei/Kanjyouro Matsuyama -vs- Yuichi Taniguchi/Ebessan III.

3. Mens Teoh/Makoto Oishi/Madoka/Onryo -vs- Shinobu/Tsutomu Oosugi/

Hercules Senga/Yuki Sato.

4. Jun Kasai/Naoki Numazawa/Masada -vs- Shadow WX/Abby Jr

Kobayashi/Kankuro Hoshino. *Hardcore Match

5. Daisuke Sekimoto/Yuji Okabayashi -vs- Yoshito Sasaki/Shinya Ishikawa.

FINAL

6. Masashi Takeda/Isami Kodaka -vs- Takashi Sasaki/Yuko Miyamoto.

*Light Tube Tower Death Match/BJW Tag Title.


Please log in to write a review