BJPW 07/07/2009 July 7th 2009

 
$2.99
New Page 1
Video Quality:EX
Run Time: 2:00
 

1. Daisuke Harada/Atsushi Kotoge -vs- Yoshito Sasaki/Shinya Ishikawa.

2. Mens Teoh/Onryo/Mineo Fujita -vs- Shinobu/Tsutomu Oosugi/Hercules

Senga.

3. Takashi Sasaki/Ryuji Ito/Yuko Miyamoto -vs- Abby Jr. Kobayashi/

Shadow WX/Kankuro Hoshino. *Barbed Wire Board Death Match

4. Daisuke Sekimoto -vs- Yuji Okabayashi.

5. Masashi Takeda/Isami Kodaka -vs- Jun Kasai/Naoki Numazawa.

*Iron Cage of Hell Light Tube Death Match.


Please log in to write a review