NOAH 07/05/2009 July 5th 2009 (2 Discs)

 
$5.99
Video Quality:EX
Run Time: 4:00
 

Taped 7/5/09:
1. Royal Rumble: Naomichi Marufuji? (Masao Inoue), Oshiri Kajiri Mushi, Masao Inoue, Junji Izumida, Kishin Kawabata, Tamon Honda, Kentaro Shiga, Tsuyoshi Kikuchi, Takuma Sano, Akihiko Ito, Ricky Marvin, Atsushi Aoki, Genba Hirayanagi, & Makoto Hashi
2. Shuhei Taniguchi vs. Yoshinobu Kanamaru
3. Takeshi Morishima vs. Akitoshi Saito
4. Takashi Sugiura vs. Taiji Ishimori
5. Mohammed Yone vs. Naomichi Marufuji (Masao Inoue dressed as Marufuji)
6. Go Shiozaki vs. KENTA
7. Takeshi Rikio vs. Kotaro Suzuki


Please log in to write a review