NOAH 08/05/2009 August 5th 2009

 
$2.99
home
Video Quality:EX
Run Time 2:00
 
1. Yoshinobu Kanamaru vs. Akihiko Ito
2. Global Hardcore Crown Openweight Title Contendership, 7 Man Battle Royal: Junji Izumida, Tsuyoshi Kikuchi, Makoto Hashi, Kishin Kawabata, Tamon Honda, Takashi Okita & Kentaro Shiga
3. Kensuke Sasaki, Katsuhiko Nakajima & Kento Miyahara vs. Takeshi Rikio, Kotaro Suzuki & Genba Hirayanagi
4. Kenta Kobashi, Jun Akiyama & Yoshinari Ogawa vs. Akira Taue, Mohammed Yone & Ricky Marvin
5. Akitoshi Saito & Takuma Sano vs. Go Shiozaki & Shuhei Taniguchi
6. Takeshi Morishima vs. Atsushi Aoki
7. KENTA vs. Taiji Ishimori

Please log in to write a review