NOAH 10/10/2009 October 10th 2009 (2 Discs)

 
$5.99
home
Video Quality:EX
Run Time 4:00
1. Taiji Ishimori vs. Akihiko Ito
2. Yoshinari Ogawa & Ricky Marvin vs. Masashi Aoyagi & Genba Hirayanagi
3. Takeshi Morishima & Shuhei Taniguchi vs. Makoto Hashi & Tsuyoshi Kikuchi
4. Kenta Kobashi, Masahiro Chono & Go Shiozaki vs. Takeshi Rikio, Mohammed Yone & Akitoshi Saito
5. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title: Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki (c) vs. Jado & Gedo
6. Yoshihiro Takayama vs. Takashi Sugiura
7. Special Tag Match: Toshiaki Kawada & Akira Taue vs. Jun Akiyama & KENTA
BONUS: Tiger Mask (Misawa) & Jumbo Tsuruta vs. Genichiro Tenryu & Ashura Hara (6/11/87)
BONUS: Mitsuharu Misawa & Toshiaki Kawada vs. Kenta Kobashi & Tsuyoshi Kikuchi (11/21/91)
BONUS: Misawa Career Clips

Please log in to write a review