AJPW 01/29/2010 January 29th 2010

 
$2.99
New Page 1
Video Quality:EX
Run Time 2:00
 

1. NOSAWA -vs- Kaz Hayashi -vs- Minoru Tanaka.     *3-Way

2. Osamu Nishimura -vs- Seiya Sanada -vs- KAI.        *3-Way

3. Minoru Suzuki -vs- Akebono -vs- Masayuki Kono.    *3-Way

4. Toshizo -vs- Masa Fuchi

5. Minoru Suzuki -vs- Osamu Nishimura -vs- NOSAWA..

6. Kohei Suwama/Shuji Kondo -vs- Satoshi Kojima/Hiroshi Yamato.

7. Keiji Mutoh/Masakatsu Funaki/S1 Mask(Ryota Hama) -vs- TARU/ Touru Owashi/Hate.


Please log in to write a review