NJPW 02/10/2010 February 10th 2010

 
$2.99
New Page 1
Video Quality:EX
Run Time 2:00

1. Tomoaki Honma -vs- Nobuo Yoshihashi.

2. Koji Kanemoto/Tiger Mask/El Samurai -vs- Super Strong Machine/Wataru Inoue/Mitsuhide Hirasawa.

3. Hirooki Goto -vs- Kazuchika Okada.

4. Takashi Iizuka/Tomohiro Ishii/Gedo/Jado -vs- Riki Choshu/Togi Makabe/Ryusuke Taguchi/Taichi.

5. Yuji Nagata/Yujiro/Tetsuya Naito -vs- Yoshihiro Tajiri/Giant Bernard/ Karl Anderson.

6. Shinsuke Nakamura/Toru Yano -vs- Hiroshi Tanahashi/Manabu Nakanishi.

7. Naomichi Marufuji -vs- Prince Devitt.   *IWGP Jr. TItle 


Please log in to write a review