AJPW 01/10/2012 January 10th 2012

 
$2.99
Blank
Video Quality:EX
Run Time 2:00

1. KENSO, Kaz Hayashi & Yasufumi Nakanoueno vs Takao Omori, Manabu Soya & Tsuyoshi Kikuchi (14:37)
2. Akebono & Ryota Hama vs Yuji Okabayashi & Kazuki Hashimoto (8:22)
3. Keiji Muto, Abdullah the Butcher & Kikutarou vs Masanobu Fuchi, Kikutaro & BLACK BUSHI (13:08)
4. Masakatsu Funaki, Masayuki Kono & Minoru Tanaka vs Taiyo Kea, Shuji Kondo & Takumi Soya (8:12)
5. Seiya Sanada, KAI & Hiroshi Yamato vs Dark Ozz, Dark Cuervo & Kenny Omega (15:11)
6. Suwama vs Daisuke Sekimoto (19:44)
7. New Year Battle Royal (8:36)


Please log in to write a review