Freedoms 06/29/2010 June 29th 2010

 
$2.99

Video Quality:EX
Run Time 2:00
 
1.
Kamui(c)/Ricky Fuji/Shinobu/Madoka/Keita Yano vs. Abby Jr Kobayashi(c)/Kazuhiko
Ogasawara/Brahman Kei/Brahman Shu/Ken 45 - Freedoms Army v. Kojika Army
Captain's Fall Elimination Match.2. Tatsuhito Takaiwa/Masashi Takeda vs.
Minoru Fujita/Takuya Sugawara.3. Daisuke Sekimoto vs. Mammoth Sasaki.4.
Jun Kasai vs. Necro Butcher - Hardcore MatchFreedoms Army v. Kojika
Army 5v5 Single Match Series5. Magnitude Kishiwada vs. HIROKI.6.
Antonio Honda vs. The Winger.7. Yoshihiro Tajiri vs. Onryo.8. Takashi
Sasaki vs. Great Sasuke.

9.
GENTARO vs. Great
Kojika.
 

 

 

 

 


Please log in to write a review