NJPW 01/04/2003 January 4th 2003 (2 Discs)

 
$5.99
Video Quality:EX
Run Time: 2:00
 • Osamu Nishimura vs. Tatsumi Fujinami (8:10)
 •  Yutaka Yoshie pinned Shinya Makabe (13:20)
 • Ryushi Yanagisawa vs. Kenzo Suzuki (9:23)
 • Makai Mask #1 (Junji Hirata) and Daimajin (Giant Silva) vs. Tatsutoshi Goto and Hiro Saito (7:50)
 • Makai Masks #4 and #5 (Mitsuya Nagai) vs. Takashi Iizuka and Masahito Kakihara (10:54)
 • Koji Kanemoto, Takehiro Murahama, and Jushin Liger vs. Masayuki Naruse, Tiger Mask IV, and Heat (16:10)
 • Ryushi Yanagisawa vs. Yutaka Yoshie (6:48)
 • Shinsuke Nakamura and Michiyoshi Ohara vs. Tadao Yasuda and Kazunari Murakami (7:12)
 • Hiroyoshi Tenzan and Satoshi Kojima vs. Masa Chono and Manabu Nakanishi (23:18)
 • Yoshihiro Takayama vs. Tsuyoshi Kohsaka (10:19)
 • IWGP World Heavyweight Title Match: Yuji Nagata vs. Josh Barnett (10:40)

Please log in to write a review