UWFi 10/23/1996 October 23rd 1996

 
$2.99
New Page 1
Video Quality: EX
Run Time: 2:00
 
  • James Stone vs. Daijiro Matsui

  • Billy Scott vs. Kenichi Yamamoto

  • Tiger Mask Sayama vs. Naojiro Yoshikawa

  • Masahito Kakihara vs. Hiromitsu Kanehara

  • Yoshihiro Takayama vs. Chris Deirodi (?)

  • Nobuhiko Takada/Naoki Sano vs. Kazushi Sakuraba/Yoji Anjoh


Please log in to write a review