AJPW 05/24/2011 May 24th 2011

 
$2.99
New Page 1
Video Quality:EX
Run Time: 2:00

1. KENSO vs Yasufumi Nakanoue (10:24)
2. KAI & BUSHI vs Minoru & MAZADA (10:03)
3. Takao Omori vs Ryota Hama (9:06)
4. Akebono vs Rene Dupree (3:41)
5. Masakatsu Funaki & Minoru Suzuki vs TARU & KONO (11:32)
6. Suwama, Kaz Hayashi & Shuji Kondo vs Seiya Sanada, Manabu Soya & KAI (25:35)
7. Battle Royal (9:34)


Please log in to write a review