Zero1 05/27/2011 May 27th 2011

 
$2.99
Video Quality:EX
Run Time: 2:00

1. KAMIKAZE & Miyu vs Munenori Sawa & Mad Stone (11:25)
2. Shinjiro Otani & Yoshikazu Yokoyama vs Ryoji Sai & Kohei Sato (20:50)
3. Daisuke Sekimoto & Shito Ueda vs Hiromitsu Kanehara & Yoshihiro Takayama (17:01)
4. Daichi Hashimoto vs Masaaki Mochizuki (14:51)
5. Masato Tanaka & Kenta Kakinuma vs The Sheik II & Mike Hussein (18:20)
6. International Junior Heavyweight Title: © Ikuto Hidaka vs Takuya Sugawara (26:00)


Please log in to write a review