Zero1 04/23/2011 April 23rd 2011

 
$2.99
Video Quality:EX
Run Time: 2:00

1. Yoshikazu Yokoyama vs Masaki Ikeda (8:48)
2. Will Gibson vs Shota Takanishi (10:04)
3. Shiro Koshinaka & Shito Ueda vs KAMIKAZE & Munenori Sawa (22:17)
4. NWA Lightweight Tag Title: © Takuya Sugawara & Kaijin Habu Otoko vs Ikuto Hidaka & Mensoore Oyaji (14:49)
5. Shinjiro Otani & Daichi Hashimoto vs Masato Tanaka & Kenta Kakinuma (16:18)
6. World Heavyweight Title: © Ryoji Sai vs Kohei Sato (19:00)


Please log in to write a review