Zero1 06/25/2011 June 25th 2011

 
$2.99
Video Quality:EX
Run Time 2:00
 
1. Yuzuru Saito vs Yoshikazu Yokoyama (10:37)
2. Kohei Sato, Kenta Kakinuma & X vs KAMIKAZE, Shito Ueda & Frank David (13:43)
3. Dick Togo, Ikuto Hidaka & FUNAKI vs Masato Tanaka, Munenori Sawa & Hayato "Jr" Fujita (14:02)
4. International Junior Heavyweight Title: © Takuya Sugawara vs Mineo Fujita (20:57)
5. Ryoji Sai vs Mark Hussein (10:25)
6. Shinjiro Otani & Daichi Hashimoto vs Yuichiro Nagashima & Akebono (19:25)

Please log in to write a review