Zero1 07/11/2011 July 11th 2011

 
$2.99
1
Video Quality:EX
Run Time 2:00
 
1. Shito Ueda, Kenta Kakinuma & Yoshikazu Yokoyama vs Mineo Fujita, Yusaku Obata & G Kid (9:50)
2. NWA International Lightweight Tag Title Next Challenger Match: Ikuto Hidaka & Takafumi Ito vs Munenori Sawa & Hayato "Jr" Fujita (11:54)
3. International Junior Heavyweight Title: © Takuya Sugawara vs Frank David (13:12)
4. NWA Intercontinental Tag Title: © Kohei Sato & KAMIKAZE vs Steve Corino & Atsushi Sawada (11:38)
5. ZERO1 & NWA World Heavyweight Double Titles Match: ZERO1© Ryoji Sai vs NWA© The Sheik (13:21)
6. Shinya Hashimoto Death 7th Anniversary Match: Shinjiro Otani & Masato Tanaka vs Akebono & Daisuke Sekimoto (16:12)
7. Shinya Hashimoto Death 7th Anniversary Match: Daichi Hashimoto vs Yoshihiro Takayama (11:04)

Please log in to write a review