Zero1 08/02/2011 August 2nd 2011

 
$2.99
Video Quality:EX
Run Time 2:00
 
1. Ryoji Sai, Mineo Fujita & Daichi Hashimoto vs KAMIKAZE, Shito Ueda & Yoshikazu Yokoyama (13:09)
2. Fire Festival - Block B: Daisuke Sekimoto vs Hayato "Jr" Fujita (13:46)
3. Fire Festival - Block A: Kohei Sato vs Kenta Kakinuma (12:34)
4. Fire Festival - Block B: Masato Tanaka vs Atsushi Sawada (8:23)
5. Ikuto Hidaka & Takafumi Ito vs Takuya Sugawara & Bear Fukuda (11:20)
6. Fire Festival - Block A: Shinjiro Otani vs Zeus (15:59)

Please log in to write a review