Zero1 08/09/2011 August 9th 2011

 
$2.99
Video Quality:EX
Run Time 2:00
 
1. Shito Ueda & Yoshikazu Yokoyama vs Mineo Fujita & Nick Primo (6:48)
2. Fire Festival - Block A: Zeus vs Kenta Kakinuma (8:57)
3. Fire Festival - Block B: Hayato "Jr" Fujita vs Atsushi Sawada (9:56)
4. Fire Festival - Block A: Kohei Sato vs Akebono (6:48)
5. Fire Festival - Block B: Masato Tanaka vs Daisuke Sekimoto (30:00)
6. NWA Lightweight Tag Title: © Takuya Sugawara & Kaijin Habu Otoko vs Ikuto Hidaka & Takafumi Ito (13:52)
7. Shinjiro Otani, Yuichiro Nagashima & Daichi Hashimoto vs Ryoji Sai, KAMIKAZE & Munenori Sawa (12:19)
8. Fire Festival Final & NWA World Premium Heavyweight Title Decision Match: [most points after #2 & #4] vs [most points after #3 & #5] (16:09)

Please log in to write a review