AJPW 06/19/2011 June 19th 2011 (BLU-RAY)

 
$9.99
Video Quality:EX
Run Time 3:00
1. Hiroshi Yamato & Yasufumi Nakanoueno vs BUSHI & Kazushi Miyamoto (5:18)
2. Masanobu Fuchi vs Minoru Suzuki (5:35)
3. Taiyo Kea & Takao Omori vs Joe Doering & Rene Dupree (7:48)
4. World Junior Heavyweight Title (decision match): Shuji Kondo vs KAI (25:41)
5. All Asia Tag Title: � Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi vs Seiya Sanada & Manabu Soya (21:22)
6. Masakatsu Funaki vs Kyotaro (K-1 Heavyweight Champion; puroresu debut) (9:57)
7. World Tag Title (decision match): Great Muta & KENSO vs Akebono & Ryota Hama (8:54)
8. Triple Crown Heavyweight Title: � Suwama vs Yuji Nagata (30:13)

Please log in to write a review