Zero1 09/17/2011 September 17th 2011

 
$2.99

Video Quality:EX

Run Time 2:00

  • Kenta Kakinuma 7 Match Storm Series 2nd: Steve Corino vs Kenta Kakinuma
  • Tenka-Ichi Jr. - Semi Final: Munenori Sawa vs Susumu Yokosuka
  • Tenka-Ichi Jr. - Semi Final: Fujita "Jr." Hayato vs Mineo Fujita
  • Kohei Sato/KAMIKAZE/Yoshikazu Yokoyama vs Shinjiro Otani/Shito Ueda/Daichi Hashimoto
  • Special Singles Match ~ Wrestling is Drug: Masato Tanaka vs Necro Butcher
  • Tenka-Ichi Jr. Special Six Man Tag Match: Ikuto Hidaka/Takafumi Ito/Kaijin Habu Otoko vs Super Crazy/Takuya Sugawara/Robby Heart
  • Tenka-Ichi Jr. - Final: Munenori Sawa vs Fujita "Jr." Hayato

Please log in to write a review