Zero1 10/05/2011 October 2nd 2011

 
$2.99

Video Quality:EX

Run Time 2:00

  • Mineo Fujita/Yoshikazu Yokoyama vs Shito Ueda/Kenta Kakinuma
  • Kohei Sato/KAMIKAZE vs Mark Hussein/Zeus
  • NWA World Heavyweight Jr. Title –Munenori Sawa Revenge Match: Munenori Sawa vs Craig Classic
  • Dedication Pro-Wrestling Special: Daichi Hashimoto vs Hiroyoshi Tenzan
  • Dedication Pro-Wrestling Special: Otani/Akebono/Ikuto Hidaka vs Masato Tanaka/Ryuji Sai/Super Crazy

Please log in to write a review