Zero1 09/07/2011 September 7th 2011

 
$2.99

Video Quality:EX

Run Time 2:00

  • Takuya Sugawara/Nick Primo vs Super Shenlong II/Yusaku Obata
  • Aja Kong vs Lingerie Muto
  • Yoshiaki Fujiwara vs Yoshikazu Yokoyama
  • Hiromitsu Kanehara vs Shito Ueda
  • Ikuto Hidaka/Takafumi Ito vs Munenori Sawa/Mineo Fujita
  • Fire Festival 2011 Special Tag Match: Masato Tanaka/Zeus vs Ryouji Sai/Kenta Kakinuma
  • NWA Intercontinental Tag Team Title: Kohei Sato/KAMIKAZE vs Shinjiro Otani/Daichi Hashimoto

Please log in to write a review