Best of NJPW 1997 Series V.26

 
$2.99

 

 

 

 


One


Video Quality:EX
Run Time 2:00


11/29/97
"G1 Climax Special '97"
1-Yutaka
Yoshie Vs. Chris Jericho
2-Kengo
Kimura & Akitoshi Saito Vs. Osamu Kido & Takayuki
Iizuka
3-Hiro
Saito Vs. Michiyoshi Ohara
4-Dr.
Wagner Jr. Vs. "Wild Pegasus" Chris Benoit
11/29/97
"SG Tag League VII"
1-Satoshi
Kojima & Tadao Yasuda Vs. "nWo Japan" Hiroyoshi Tenzan & nWo
Sting
2-Jushin
Thunder Liger, El Samurai & Kendo Kashin Vs. Shinjiro Otani, Koji Kanemoto
& Tatsuhito Takaiwa
3-Shinya
Hashimoto, Kensuke Sasaki & Kazuo Yamazaki Vs. Hiro Saito, Tatsutoshi Goto
& Michiyoshi Ohara
4-
IWGP
Tag Team Champions-"nWo Japan" Masahiro Chono
& Keiji Mutoh Vs. Tatsumi Fujinami & Kengo Kimura

 

 

 

 

 


Please log in to write a review