Zero1 05/19/2002 May 19th 2002

 
$2.99
One
Video Quality:EX
Run Time 2:00
 
1. Kuroge Wagyuta vs Fugofugo Yumeji (10:27)
2. C.W. Anderson vs Yoshihito Sasaki (9:30)
3. Masato Tanaka vs Katsumi Usuda (11:02)
4. Yuki Ishikawa vs Ryouji Sai (6:58)
5. Navajo Warrior & Ghostwalker vs Naohiro Hoshikawa & Kohei Sato (13:43)
6. Shinjiro Otani vs Tatsuhito Takaiwa (15:36)
7. Shinya Hashimoto, Naoya Ogawa & Yoshiaki Fujiwara vs The Predator  Tom Howard & Steve Corino (20:39)

Please log in to write a review