Zero1 09/12/2002 September 12th 2002

 
$2.99
One
Video Quality:EX
Run Time 2:00
 
1. Fuyuki Takahashi vs Shinsuke Z Yamagasa (10:35)
2. Kintaro Kanemura & Tetsuhiro Kuroda vs Dick Togo & Ikuto Hidaka (11:56)
3. Don Arakawa vs Fugofugo Yumeji (8:14)
4. Kazuhiko Ogasawara vs Kuroge Wagyuta (5:25)
5. Leonardo Spanky & Naohiro Hoshikawa vs Low Ki & Yoshihito Sasaki (17:58)
6. The Predator vs Kohei Sato (5:08)
7. Tom Howard, Keiji Sakoda & Samoan Savage vs Yoshiaki Fujiwara, Shinjiro Otani & Masato Tanaka (11:59)
8. Shinya Hashimoto & Naoya Ogawa besiegen Nathan Jones & Steve Corino (9:47)

Please log in to write a review