Zero1 03/27/2003 March 27th 2003 (2 Discs)

 
$5.99
One
Video Quality:EX
Run Time 3:00
 
1. Ryuji Hijikata vs Shinsuke Z Yamagasa (5:11)
2. Don Arakawa, & Jun Kasai vs Yoshiaki Fujiwara & Fuyuki Takahashi (14:15)
3. Kanemura,Kuroda ,Hido & Mukai vs Tengu Kaiser, Kuroge Wagyuta, Fuyuki Takahashi & Shinsuke Z Yamagasa (13:13)
4. Tatsuhito Takaiwa & Vansack Acid vs Wataru Sakata & Yoshihito Sasaki (15:27)
5. Kaz Hayashi & Jimmy Yang vs Naohiro Hoshikawa & Low Ki (13:58)
6. Shinjiro Otani & Masato Tanaka vs Satoshi Kojima  & Hideki Hosaka (18:41)
7. Kazuhiko Ogasawara & Akio Kobayashi vs Shinya Hashimoto & Kohei Sato (13:02)

Please log in to write a review