Best of AJPW 1987 V.02

 
$2.99
New Page 1
Video Quality:EX
Run Time: 1:45
  • Yoshiaki Yatsu/Shinnichi Nakano vs. Jumbo Tsuruta/Genichiro Tenryu (10:36 complete)
  • Giant Baba/Hiroshi Wajima vs. Ashura Hara/Goro Tsurumi (7:28 complete)
  • Riki Choshu vs. Curt Hennig (8:18 complete)
  • Tiger Mask/Takashi Ishikawa vs. Curt Hennig/Frankie Lancaster (4:17 shown)
  • Hiroshi Wajima vs. Tiger Jeet Singh (7:44 complete)
  • Jumbo Tsuruta/Genichiro Tenryu vs. Riki Choshu/Yoshiaki Yatsu (17:56 shown)
     

Please log in to write a review