Zero1 01/01/2014 January 1st 2014

 
$2.99

Blank


Video Quality:EX
Run Time 2:00

1. Kohei Sato vs. Daichi Hashimoto2. Jason Lee vs. Gokiburi
Mask #13. Tank Nagai & Yoshikazu Yokoyama vs. Kengo & YASSHI4.
Takuya Sugawara & Touru Owashi vs. Ikuto Hidaka & Ryouji Sai5.
Akebono & Yuji Okabayashi vs. Maybach Beta & Tama Williams6. (Z1
International Jr/World Jr. Championships) HUB vs. Mineo Fujita7. (Zero-One
World Heavyweight Championship) James Raideen vs. Demon Ueda8. (NWA I-C Tag
Championship) Masato Tanaka & Yusaku Obata vs. KAMIKAZE & Shinjiro OtaniPlease log in to write a review