666 02/14/2008 February 14th 2008

 
$2.99
Video Quality:EX
Run Time 2:00

 

01. Mock Cavalry Team Battle: Team Kappa Tengoku (Ryuji Ito & Abdullah Kobayashi & "Black Angel" Jaki Numazawa & Atushi Ohashi) vs. Team 24 Kaikan Shinjuku-ten (HARASHIMA & Muscle Sakai & Tanomasaku Toba & Masa Takanashi) vs. Team Finland (Madoka & Naoshi Sano & KATSUO & Yuki Sato) vs. Team Shinjuku Kouen (Onryo & Yuko Miyamoto & Konaka=Pelwan & Senpai) vs. Team Green Plaza (Do S Kansyu & Daisaku Shimoda & Kamui & HOSSINO) vs. Team Koenji Sanshi no Mori Kouen (Nasty Black Panther & Munenori Sawa & Chou-un Shiryu & Need Tejima)
02. Fat Men vs. Skinny Men: Abdullah Kobayashi & Muscle Sakai & Yuki Ono & HOSSINO vs. Tanomasaku Toba & Chou-un Shiryu & Atsushi Ohashi & Konaka=Pelwan
03. Last Man Sitting Tornado Chair Death Match (w/ Daisaku Shimoda, "Black Angel" Jaki Numazawa, Lingerie Muto (aka. Munenori Sawa), Kamui, Senpai, Onryo, Nasty Black Panther (aka. GENTARO) & Naoshi Sano
04. "Blissout of masochism" vs. "Temptation of sadism": Masa Takanashi & Yuki Sato & vs. Do S Kansyu & Lynch Miyamoto (aka. Yuko Miyamoto)
05. Three Way Match - New MEN'S Club vs. Original MEN'S Club vs. Ikemen's Club: Shinobu & Makoto Oishi vs. Daisuke Sekimoto & Ryuji Ito vs. HARASHIMA & Madoka
06. Bonus Match - Battle Royal For A Chocolate Box (w/ Tanomasaku Toba, Konaka=Pelwan, Lynch Miyamoto, Masa Takanashi, Kamui, "Black Angel" Jaki Numazawa, Atsushi Ohashi, HOSSINO, Do S Kansyu, Daisaku Shimoda, Onryo, Madoka, HARASHIMA , Ryuji Ito, Senpai, Naoshi Sano, Muscle Sakai, Nasty Black Panther, Abdullah Kobayashi, Munenori Sawa, KATSUO (aka. Yuki Ono), Makoto Oishi, Shinobu, Yuki Sato, Danshoku Dino)

 

 

 

 


Please log in to write a review