DDT 05/04/2003 May 4th 2003

 
$2.99
One
Video Quality:EX
Run Time 2:00
 
01. Tanomusaku Toba vs. Yuki Nishino
02. Miyuki Maeda & Yuki Miyazaki vs. Silver Ju (Jaguar Yokota) & Gao
03. Issei Fujisawa & Seiya Morohashi vs. Showa & Yoshihiro Sakai
04. Iron Man Heavy Metal Title: Futoshi Miwa vs. O.K. Revolution
05. HERO! & Viewtiful Joe vs. Biomonster DNA & Joker
06. ROYAL RUMBLE STYLE ELIMINATION MATCH: Takashi Sasaki & MIKAMI & Super Uchu Power & KUDO vs. Sanshiro Takagi & GENTARO & Gi Ogita & Tomohiko Hashimoto & Kurokage & Futoshi-kage & Gi Kurt Angle

Please log in to write a review