DDT 12/22/2002 December 22nd 2002

 
$2.99
One
Video Quality:EX
Run Time 2:00
 
01. Takashi Sasaki & Yuki Nishino vs. Tanomasuke Toba & Seiya Morohashi
02. Yuki Miyazaki & Kaori Yoneyama vs. Miyuki Maeda & Showa Child
03. Super Uchu Power vs. O.K. Revolution
04. HERO! & Toguro Habukage vs. Jakai Mask # 1 & Jakai Mask # 3
05. Poison Sawada JULIE vs. Hebikage
06. Iron Man Heavy Metal Title - 24h Marathon Match
07. KO-D Openweight Title: GENTARO vs. MIKAMI vs. Sanshiro Takagi vs. Tomohiko Hashimoto

Please log in to write a review