LLPW 08/04/1995 August 4th 1995

 
$2.99
One
Video Quality:VG
Run Time 2:00
 
01. Jen Yukari & Mikiko Futagami v Michiko Omukai & Keiko Aono
02. Miki Handa vs. Noriyo Tateno
03. Yasha Kurenai vs. Michiko Nagashima
04. Yasha Kurenai & Mizuki Endo v Miki Handa & Michiko Nagashima
05. Noriyo Tateno v Rumi Kazama
06. Karura v Carol Midori
07. Shinobu Kandori v Eagle Sawai

Please log in to write a review