DDT 06/29/2012 June 29th 2012

 
$2.99
Video Quality:EX
Run Time 2:00
 • 1. Yasu Urano/Antonio Honda/Keita Yano -vs- Hikaru Sato/Keisuke Ishii/Tetsuya Endo.

  2. Iron Man Battle Royal (Iron Man Title)

  3. Tsukasa Fujimoto -vs- Chou-un Shiryu.    *Iron Man Title

  4. HARASHIMA -vs- Shigehiro Irie.

  5. Sanshiro Takagi/Takao Soma/Hero Amon/Yoshiaki Fujiwara -vs- Kenny Omega/

       Michael Nakazawa/Tomomitsu Matsunaga/Batten Tamagawa.

  6. KUDO/Makoto Oishi -vs- Masa Takanashi/Daisuke Sasaki.    *KO-D Tag Title

  7. Yuji Hino -vs- Kota Ibushi.     *KO-D Title


Please log in to write a review