SWS 04/23/1991 April 23rd 1991

 
$2.99
Video Quality:EX
Run Time 2:00
 

Masaharu Funaki vs. Fumihiro Niikura
Fuyuki & Ishikawa vs. Nakano & Kabuki
Shunji Takano vs. Kendo Nagasaki
Tito Santana & Sano vs. Rochester Roadblock & Kitahara
Genichiro Tenryu & George Takano vs. Demolition


Please log in to write a review