AJPW 09/25/2012 September 25th 2012

 
$2.99
1
Video Quality:EX
Run Time 2:00
 
1. MAZADA/Aegyptus Aerial -vs- SUSHI/Andy Wu.
2. Tomoaki Honma/Kazushi Miyamoto -vs- Seiya Sanada/Yasufumi Nakanoue.
3. KENSO/Ryota Hama -vs- Taiyo Kea/Masa Fuchi.
4. Zodiac -vs- Manabu Soya.
5. Joe Doering -vs- Takao Omori.
6. Masakatsu Funaki/Masayuki Kono/Minoru Tanaka/Koji Kanemoto -vs- Kohei
     Suwama/Shuji Kondo/Kaz Hayashi/Hiroshi Yamato.

Please log in to write a review