NJPW 05/02/2002 May 2nd 2002 (2 Discs)

 
$5.99

One


Video Quality:VG
Run Time 3:00
 
Kintaro
Kanemura vs. Daisuke Sekimoto
Katsuyori
Shibata vs. Wataru Inoue
Tiger
Mask 3 Koji Kanemoto & Tiger Mask 4 vs. Black Tiger 3 and El
Samurai
Kaoru
Ito & Momoe Nakanishi vs. Manami Toyota & Yumiko Hotta
IWGP
World Junior Heavyweight Tag Team Title Match: Jushin Thunder Liger & Minoru
Tanaka vs. Jado & Gedo
Shinya
Hashimoto & Naoya Ogawa vs. Hiroyoshi Tenzan & Scott Norton
Bas
Rutten vs. Manabu Nakanishi
Don
Frye vs. Tadao Yasuda
The
Steiner Brothers vs. Kensuke Sasaki & Hiroshi Tanahashi
IWGP
World Heavyweight Title Match: Yuji Nagata vs. Yoshihiro Takayama
Masahiro
Chono vs. Mitsuharu
MisawaPlease log in to write a review