NJPW 01/04/1997 January 4th 1997 (2 Discs)

 
$5.99

One


Video Quality:VG
Run Time 3:00
 

Junji
Hirata & Manabu Nakanishi & Osamu Nishimura & Satoshi Kojima vs.
Kazuo Yamazaki & Osamu Kido & Takashi Iizuka & Yuji
Nagata
Shinjiro
Otani vs. Yoshihiro Tajiri
Tatsutoshi
Goto vs. Kendo Nagasaki
Masahiro
Chono vs. Shoji Nakamaki
Masa
Saito vs. Great Kojika
IWGP
Tag Team Title: Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan vs. Tatsumi Fujinami &
Kengo Kimura
Inoki
Final Countdown 6th: Antonio Inoki vs. Willie Williams
Koji
Kanemoto vs. Super Liger/Chris Jericho
Michiyoshi
Ohara vs. Jinsei Shinzaki
Ultimo
Dragon vs. Jushin Thunder Liger
Great
Muta vs. Power Warrior
IWGP
Heavyweight Title: Shinya Hashimoto vs. Riki
Choshu


Please log in to write a review