NJPW 01/04/1995 January 4th 1995 (2 Discs)

 
$5.99

Video Quality:VG

Run Time 3:00
 

Antonio Inoki vs. Gerard Gordeau
Sting vs. Tony Palmora
Antonio Inoki vs.Sting
Norio Honaga vs. Great Sasuke
Road Warrior Hawk vs. Scott Norton
Kensuki Sasaki vs. Shinya Hashimoto
Tatsumi Fujinami & Junji Hirata vs. Sabu & Masahiro Chono
Hiroyoshi Tenzan vs. Manabu Nakanishi
Hiroshi Nagata vs. Koji Kanemoto
Shinjiro Ohtani vs. El Samurai
Steiner Brothers vs. Hiroshi Hase & Keiji Muto
Tiger Jeet Singh Sr. & Jr.vs. Shiro Koshinaka & Michiyoshi Ohara
Riki Choshu & vs. Kengo Kimura & Tatsutoshi Goto.
Great Kabuki & Tatsutoshi Goto vs. Akitoshi Yatsu & Takegi
Kengo Kimura vs. Hiromichi Fuyuki
Sabu & Masahiro Chono vs. Shiro Koshinaka & Michiyoshi Ohara)


Please log in to write a review