WNC 04/26/2012 April 26th 2012

 
$2.99

One


Video Quality:EX
Run Time 2:00
 

1. Gedo
-vs- Hajime Ohara.
2.
Josh O'Brien -vs- Jiro Kuroshio.
3.
Yusuke Kodama/Lin Bairon -vs- Koji Doi/Aki Shizuku.
4.
Takuya Kito -vs- Hoshito Takahashi.    
(Exhibition)
5.
Kana/Mio Shirai -vs- Shuri/Makoto.
6.
AKIRA -vs- Yoshihiro Tajiri.

Please log in to write a review