Freedoms 01/20/2013 January 20th 2013

 
$2.99

1


Video Quality:EX
Run Time 2:00
 

. Great Kojika/Gabaijai-chan -vs- Guruken Driver/Eisa 8.
2. Tatsuhito Takaiwa/Keizo Matsuda/The Winger -vs- Brahman Shu/Brahman
Kei/Karate Brahman.     *2/3 Falls   Gakenohuchi
Rules
3. Yumi Ohka/Sawako Shimono -vs- GAMI/Misaki Ohata.   (WAVE)
4. Jun Kasai/Minoru Fujita/Masashi Takeda/Kenji Fukumoto/Captain Abnormal
-vs- Takashi Sasaki/Mammoth Sasaki/Kamui/HIROKI/SUSUMU.
       *Freedoms v. Unchain Elimination
Match.


Please log in to write a review