BJPW 05/05/2013 May 5th 2013 (2 Discs)

 
$5.99
1
Video Quality:EX
Run Time 3:00

1. Kazuki Hashimoto & Hoshito Takahashi vs Yusaku Obata & Hideyoshi Kamitani (9:12)
2. Yuichi Taniguchi, Keizo Matsuda & Bear Fukuda vs Shinya Ishikawa, Shinobu & Madoka (11:40)
3. Abdullah Kobayashi, Takashi Sasaki & Shadow WX vs Yoshihito Sasaki, Yuji Okabayashi & Ryuichi Kawakami (11:12)
4. Murderride Show Free Weapons Death Match: Jun Kasai & "Black Angel" Jaki Numazawa vs Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto (14:12)

5. BJW Tag Team Title, Fluorescent Lighttubes & Iron Cage Death Match: Yuko Miyamoto & Isami Kodaka (c) vs Kankuro Hoshino & Masato Inaba (15:46)

6. BJW Strong World Heavyweight Title: Daisuke Sekimoto (c) vs Takao Omori (14:02)
7. BJW Death Match Heavyweight Title, Fluorescent Lighttubes, Glass Board & 611 Kenzan Death Match: Shuji Ishikawa (c) vs Ryuji Ito (20:54)


Please log in to write a review