AJPW 04/07/2013 April 7th 2013

 
$2.99
1
Video Quality:EX
Run Time 2:00

1. Jr. Hyper League: SUSHI & Andy Wu vs Yoshinobu Kanemaru & Masanobu Fuchi (14:15)
3. Jr. Hyper League: Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki vs Kaz Hayashi & Shuji Kondo (9:41)
4. Jr. Hyper League: Hiroshi Yamato & Hikaru Sato vs Koji Kanemoto & Minoru Tanaka (17:41)
5. Yutaka Yoshie vs Yasufumi Nakanoue (8:30)
6. Turn to Champion Carinval: KENSO, Ryota Hama & Seiya Sanada vs Masakatsu Funaki, Masayuki Kono & KAI (10:41)
7. Turn to Champion Carinval: Jun Akiyama & Go Shiozaki vs Suwama & Takao Omori (15:15)
8. Jr. Hyper League - Final: Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki vs Hiroshi Yamato & Hikaru Sato (23:15)


Please log in to write a review