NOAH 09/07/2013 September 7th 2013 (2 Discs)

 
$5.99
Blank
Video Quality:EX
Run Time 2:00
 
1. Fenix vs Kaiser (9:44)
2. Hajime Ohara vs Kikuraro (10:19)
3. Yoshinari Ogawa & Taiji Ishimori vs Ross von Erich & Marshall von Erich (11:57)
4. Mikey Nicholls vs Maybach Taniguchi (10:34)
5. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title Skirmish - NOAH vs. NJPW: Daisuke Harada vs Jushin Thunder Liger (0:52)
6. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title Skirmish - NOAH vs. NJPW: Yuji Nagata & Tiger Mask vs Mohammed Yone & Hitoshi Kumano (13:39)
7. BRAVE vs. NO MERCY: Naomichi Marufuji, Katsuhiko Nakajima & Atsushi Kotoge vs Yoshihiro Takayama, Takashi Sugiura & Genba Hirayanagi (21:12)
8. GHC Heavyweight Title: KENTA (c) vs Shane Haste (30:55)

Please log in to write a review