BJPW 08/27/2013 August 27th 2013

 
$2.99

One


Video Quality:EX
Run Time 2:00
 
1. MEN's Teioh, Tsutomu
Oosugi & Hercules Senga vs Shinya Ishikawa, Ryuichi Kawakami &
Kazuki Hashimoto (11:56)
2. Brahman Shu & Brahman Kei vs Yoshihito
Sasaki & Shinobu (10:41)3. Takashi Sasaki, Shuji
Ishikawa & Shadow WX vs The Winger, Kankuro Hoshino & Masato
Inaba (13:48)4. Special Singles Match: Tatsuhito Takaiwa vs
Yuji Okabayashi (14:44)5. 200 Fluorescent Lighttubes Death
Match: Ryuji Ito & MASADA vs Jun Kasai & "Black Angel" Jaki
Numazawa (12:07)6. 200 Fluorescent Lighttubes Death Match:
Yuko Miyamoto & Isami Kodaka vsMasashi Takeda & Takumi Tsukamoto
(15:13)7. BJW Strong World Heavyweight Title: Daisuke Sekimoto
(c) vs Madoka (20:46)


Please log in to write a review