DDT 01/03/2014 January 3rd 2014

 
$2.99

1. Antonio Honda & Daisuke Sasaki vs. Makoto Oishi & Masa Takanashi
2. Gorgeous Matsuno, MIKAMI & Touru Owashi vs. DJ Nira, KUDO & Yasu Urano
3. Kazuki Hirata & Tomomitsu Matsunaga vs. Guanchulo & Hikaru Sato
4. Yukio Sakaguchi vs. Konosuke Takeshita
5. (Weapon Rumble) Michael Nakazawa vs. Sanshiro Takagi
6. (Elimination Tag Match) Keisuke Ishii, Shigehiro Irie, Soma Takao, Danshoku Dino & YOSHIHIKO vs. Gota Ihashi, Kenny Omega, Kota Ibushi, Akito & Tetsuya Endo
7. (DDT Extreme Championship) HARASHIMA vs. Super Sasadango Machine
8. (28 Man Tag Match) Akito, Antonio Honda, Daisuke Sasaki, DJ Nira, Gota Ihashi, Guanchulo, HARASHIMA, Hikaru Sato, Kenny Omega, Konosuke Takeshita, Kota Ibushi, KUDO, Tetsuya Endo & Yasu Urano vs. Danshoku Dino, Gorgeous Matsuno, Kazuki Hirata, Keisuke Ishii, Makoto Oishi, Masa Takanashi, MIKAMI, Shigehiro Irie, Soma Takao, Super Sasadango Machine, Tomomitsu Matsunaga, Touru Owashi, YOSHIHIKO & Yukio Sakaguchi

 

 

 

 

 

 


Please log in to write a review