WNC 06/10/2013 June 10th 2013

 
$2.99
Blank
Video Quality:EX
Run Time 2:00
 
1. Masaya Takahashi, Yankee Lion & Yusuke Kodama vs. Hiroki Murase, Mitoshichi Shinose & Yoshihiro Horaguchi
2. Black Tiger vs. Takuya Kito
3. GAMI & Moeka Haruhi vs. Shuu Shibutani & Yuu Yamagata
4. Koji Doi vs. Jiro Kuroshio
5. Arisa Nakajima vs. Makoto
6. AKIRA, Masato Tanaka & Syuri vs. El Hijo del Oantera, Lin Byron & TAIJIRI

Please log in to write a review