AJPW 04/16/2017 April 16th 2017 (2 Discs)

 
$5.99
Video Quality:EX
Run Time 3:00
 
1. Atsushi Aoki, Hikaru Sato, Minoru Tanaka & Ultimo Dragon vs. Atsushi Maruyama, Koji Iwamoto, Yohei Nakajima & Yuma Aoyagi
2. Dory Funk Jr, Jun Akiyama, Osamu Nishimura & Yutaka Yoshie vs. Dalton Drellich, Masanobu Fuchi, Ryouji Sai & Takao Omori
3. (Block B) Daichi Hashimoto vs. Naoya Nomura
4, (Block B) The Bodyguard vs. Kengo Mashimo
5. (Block A) KAI vs. Zeus
6. (Block A) Kento Miyahara vs. Jake Lee
7. (Block A) Joe Doering vs. Daisuke Sekimoto
8. (Block B) Suwama vs. Shuji Ishikawa

Please log in to write a review