DDT 03/21/2014 March 21st 2014

 
$2.99
Video Quality:EX
Run Time 2:00
 
1. Antonio Honda, Daisuke Sasaki & Yuji Hino vs. Gorgeous Matsuno, Sanshiro Takagi & Touru Owashi
2. MIKAMI & Nosawa Rongai vs. Kengo Takai & Takashi Sasaki
3. Aja Kong & Shigehiro Irie vs. Danshoku Dino & Makoto Oishi
4. (KO-D Tag Championship) Kenny Omega & Kota Ibushi vs. Michael Nakazawa & Tomomitsu Matsunaga
5. (Right To Challenge Anytime, Anywhere Battle Royal) Akito vs. DJ Nira vs. Guanchulo vs. Kazuki Hirata vs. Keisuke Ishii vs. Konosuke Takeshita vs. Masa Takanashi vs. Soma Takao vs. Super Sasadango Machine vs. Tetsuya Endo vs. Yasu Urano vs. Yukio Sakaguchi
6. (KO-D Openweight Championship) HARASHIMA vs. KUDO

Please log in to write a review